About

Thing
Një park është një zonë me hapësirë ​​natyrale, gjysmë natyrale ose të mbjellë, e lënë mënjanë për kënaqësi dhe rekreacion njerëzor ose për mbrojtjen e jetës së egër ose habitatet natyrore.

Shqiptim

shqip
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: