About

Thing
Shitja me pakicë është procesi i shitjes së mallrave ose shërbimeve të konsumatorëve për klientët përmes kanaleve të shumta të shpërndarjes për të fituar një fitim. Shitësit me pakicë plotësojnë kërkesën e identifikuar përmes një zinxhiri të furnizimit.

Shqiptim

shqip
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: