About

Thing
Corporation
Organization
Macy's është një zinxhir dyqanesh amerikane i themeluar në vitin 1858 nga Rowland Hussey Macy. Ajo u bë një ndarje e Departamenteve të Federuara të Departamenteve të Cincinnati me seli në 1994, përmes së cilës ajo është e lidhur me zinxhirin e dyqaneve të Bloomingdale; ndërmarrja mbajtëse u riemërua Macy's, Inc. në 2007.

Shqiptim

shqip
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: