About

Thing
Një qendër tregtare është një term modern, kryesisht i Amerikës së Veriut, për një formë të zonës tregtare ose qendrës tregtare, në të cilën një ose më shumë ndërtesa formojnë një kompleks dyqanesh me vendkalime ndërlidhëse, zakonisht në ambiente të mbyllura.

Shqiptim

shqip
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: