About

Thing
Turqishtja, e përmendur edhe si Turqishtja e Stambollit ose Turqishtja turke, është gjuha më e folur në gjuhën turke, me rreth dhjetë deri në pesëmbëdhjetë milion folës amtare në Evropën Juglindore dhe gjashtëdhjetë e gjashtëdhjetë e pesë milion folës amtare në Azinë Perëndimore.

Shqiptim

shqip
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: