About

Thing
Në programimin televiziv dhe radio, një serial ka një komplot të vazhdueshëm që shpaloset në një mënyrë vijuese episodi-pas-episodi.

Shqiptim

shqip
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: