About

Thing
JavaScript, shpesh e shkurtuar si JS, është një gjuhë programimi që përputhet me specifikimet ECMAScript. JavaScript është i nivelit të lartë, shpesh i përpiluar vetëm në kohë, dhe shumë-paradigmë.

Shqiptim

shqip
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: