About

Thing
Judaizmi është një fe etnike që përfshin traditën kolektive fetare, kulturore dhe juridike dhe civilizimin e popullit hebre. Judaizmi konsiderohet nga hebrenjtë fetarë si shprehje e besëlidhjes që Zoti vendosi me Bijtë e Izraelit.

Shqiptim

shqip
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: