Holokausti

About

Thing
Event
Holokausti, i njohur gjithashtu si Shoah, ishte genocidi i Luftës së Dytë Botërore të Judenjve Evropianë. Midis 1941 dhe 1945, në të gjithë Evropën e okupuar gjermane, Gjermania naziste dhe bashkëpunëtorët e saj vranë sistematikisht rreth gjashtë milion hebrenj, rreth dy të tretat e popullsisë hebraike të Evropës.
Holokausti
Përcaktim
Holokausti, i njohur gjithashtu si Shoah, ishte genocidi i Luftës së Dytë Botërore të Judenjve Evropianë. Midis 1941 dhe 1945, në të gjithë Evropën e okupuar gjermane, Gjermania naziste dhe bashkëpunëtorët e saj vranë sistematikisht rreth gjashtë milion hebrenj, rreth dy të tretat e popullsisë hebraike të Evropës.
Holokausti
Holokausti
Holokausti, i njohur gjithashtu si Shoah, ishte genocidi i Luftës së Dytë Botërore të Judenjve Evropianë. Midis 1941 dhe 1945, në të gjithë Evropën e okupuar gjermane, Gjermania naziste dhe bashkëpunëtorët e saj vranë sistematikisht rreth gjashtë milion hebrenj, rreth dy të tretat e popullsisë hebraike të Evropës.

Shqiptim

shqip

Holokausti

Holokausti
DrejtshkrimHolokausti
Shqiptim[Holokausti]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: