About

Thing
Një orë është një njësi e kohës e llogaritur në mënyrë konvencionale si një ditë dhe llogaritet shkencërisht si 3.599-3.601 sekonda, në varësi të kushteve.

Shqiptim

shqip
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: