About

Thing
Një gji është një ujë i prerë, bregdetar që lidhet drejtpërdrejt me një trup kryesor më të madh të ujit, siç është një oqean, një liqen apo një gji tjetër. Një gji i madh zakonisht quhet një gji, det, tingull ose guxim. Një limë është një lloj gjiri më i vogël me një hyrje rrethore dhe hyrje të ngushtë. Një fjord është një gji veçanërisht i pjerrët i formuar nga aktiviteti i akullnajave.

Shqiptim

shqip
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

Sequence Logo is an online tool for creating sequence logos. Paste your multiple sequence alignment and the sequence logo is generated automatically. Use Sequence Logo to easily create vector sequence logo graphs.

Please refer to the Sequence Logo manual for the sequence logo parameters and configuration. Sequence Logo supports multiple color schemes and download formats.

Sequence Logo is sequence logo generator. Sequence logos visualize protein and nucleic acid motifs and patterns identified through multiple sequence alignment.

Te Reo Maps is an online interactive Maori mapping service. All labels in Te Reo Maps are in Maori, making it the first interactive Maori map. Te Reo Maps is the world map, with all countries and territories translated into Maori.

Please refer to the list of countries in Maori for the Maori translations of country names. The list includes all UN members and sovereign territories.