About

Thing
Në industrinë e arteve interpretuese siç janë teatri, filmi, apo televizioni, kastrimi është një proces para-prodhimi për zgjedhjen e një lloji të caktuar aktori, balerini, këngëtari ose ekstra për një rol apo pjesë të veçantë në një skenar, skenar, apo teleplay .

Shqiptim

shqip
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: