About

Brand
Thing
Python është një gjuhë programimi e interpretuar, e nivelit të lartë, me qëllim të përgjithshëm. Krijuar nga Guido van Rossum dhe lëshuar për herë të parë në 1991, filozofia e dizajnit të Python thekson lexueshmërinë e kodit me përdorimin e tij të dukshëm të hapësirës së bardhë të rëndësishme.

Shqiptim

shqip
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: