Kanali i Panamasë

About

BodyOfWater
TouristAttra...
Thing
Kanali i Panamasë është një rrugë ujore artificiale 82 km në Panama që lidh Oqeanin Atlantik me Oqeanin Paqësor. Kanali shkurton nëpër Isthmusin e Panamasë dhe është një kanal për tregtinë detare.
Kanali i Panamasë
Përcaktim
Kanali i Panamasë është një rrugë ujore artificiale 82 km në Panama që lidh Oqeanin Atlantik me Oqeanin Paqësor. Kanali shkurton nëpër Isthmusin e Panamasë dhe është një kanal për tregtinë detare.
Kanali i Panamasë
Kanali i Panamasë
Kanali i Panamasë është një rrugë ujore artificiale 82 km në Panama që lidh Oqeanin Atlantik me Oqeanin Paqësor. Kanali shkurton nëpër Isthmusin e Panamasë dhe është një kanal për tregtinë detare.

Shqiptim

shqip

Kanali i Panamasë

Kanali i Panamasë
DrejtshkrimKanali i Panamasë
Shqiptim[Kanali i Panamasë]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: