About

Thing
Rekreacioni është një aktivitet i kohës së lirë, koha e lirë është kohë diskrecionale. "Nevoja për të bërë diçka për rekreacion" është një element thelbësor i biologjisë dhe psikologjisë njerëzore.

Shqiptim

shqip
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: