About

Thing
BroadcastSer...
Feja është një sistem shoqëror-kulturor i sjelljeve dhe praktikave të përcaktuara, moralit, botëkuptimeve, teksteve, vendeve të shenjta, profecive, etikës ose organizatave, që e lidh njerëzimin me elementë të mbinatyrshme, transcendentale ose shpirtërore.

Shqiptim

shqip
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: