About

Thing
Një sezon është një ndarje e vitit e shënuar nga ndryshimet në mot, ekologji dhe sasia e dritës së ditës. Në Tokë, stinët janë rezultat i orbitës së Tokës rreth Diellit dhe pjerrësisë boshtore të Tokës në lidhje me aeroplanin ekliptik.

Shqiptim

shqip
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: