About

Thing
C # është një gjuhë programimi me shumë paradigmë me qëllim të përgjithshëm, që përfshin disiplinat e programimit të fuqishme, të shkruara leksikisht, të domosdoshme, deklaruese, funksionale, gjenerike, të orientuara nga objektet dhe përbërësit.

Shqiptim

shqip
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: