About

Thing
Java është një gjuhë programimi për qëllime të përgjithshme që është i bazuar në klasë, i orientuar në objekt dhe është krijuar për të pasur sa më pak varësi zbatimi.

Shqiptim

shqip
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: