About

Thing
Në formën e tij primitive, një rrotë është një bllok rrethor i një materiali të fortë dhe të qëndrueshëm në qendrën e të cilit është mërzitur një vrimë rrethore përmes së cilës është vendosur një bosht bosht për të cilin rrota rrotullohet kur një moment aplikohet nga graviteti ose çift rrotullimi në timon në lidhje me boshtin e saj, duke bërë kështu një nga gjashtë makinat e thjeshta.

Shqiptim

shqip
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

Sequence Logo is an online tool for creating sequence logos. Paste your multiple sequence alignment and the sequence logo is generated automatically. Use Sequence Logo to easily create vector sequence logo graphs.

Please refer to the Sequence Logo manual for the sequence logo parameters and configuration. Sequence Logo supports multiple color schemes and download formats.

Sequence Logo is sequence logo generator. Sequence logos visualize protein and nucleic acid motifs and patterns identified through multiple sequence alignment.

Te Reo Maps is an online interactive Maori mapping service. All labels in Te Reo Maps are in Maori, making it the first interactive Maori map. Te Reo Maps is the world map, with all countries and territories translated into Maori.

Please refer to the list of countries in Maori for the Maori translations of country names. The list includes all UN members and sovereign territories.