About

Periodical
Thing
La Prensa është një gazetë konservatore Pananeze e themeluar në vitin 1980. Themeluar nga I. Roberto Eisenmann Jr. gjatë një periudhe diktature ushtarake, Prensa ndërtoi një reputacion ndërkombëtar si një zë reaksionar dhe i vendosur nga Amerika, dhe është përshkruar nga disa admirues si "kryesor i Panamasë gazeta e opozitës ”dhe gazeta e saj e rekordeve.

Shqiptim

shqip
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: