About

Thing
Një orë është një sahat i lëvizshëm, i destinuar për t'u mbajtur ose veshur nga një person. Ajo është krijuar për të mbajtur një lëvizje të qëndrueshme përkundër lëvizjeve të shkaktuara nga aktivitetet e personit.

Shqiptim

shqip
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: