About

Thing
Kroatët, të njohur edhe si kroatët, janë një komb dhe një grup etnik i Sllavisë së Jugut, vendas në Kroaci dhe Bosnjë dhe Hercegovinë.

Shqiptim

shqip
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: