About

Thing
Në terminologjinë e telekomunikacionit të bazuar në kompjuter dhe makineri, një personazh është një njësi informacioni që afërsisht korrespondon me një grapemë, njësi të ngjashme me grapemenë, ose simbol, siç është në një alfabet ose planprogram, në formën e shkruar të një gjuhe natyrore.

Shqiptim

shqip
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: