About

Thing
Kroatishtja është një larmi e standardizuar e gjuhës serbo-kroate të përdorur nga kroatët, kryesisht në Kroaci, Bosnje dhe Hercegovinë, krahinë serbe të Vojvodina dhe vende të tjera fqinje.

Shqiptim

shqip
Be the first to record the pronunciation for this entity!
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Here you can find the description of each topic.

See also: