Pronunciation

anglisht

Translation

Translation
DrejtshkrimTranslation
Shqiptim[Translation]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Cofactor Ora allows you to listen to the pronunciations of topic names.

About

Thing
Përkthimi është komunikimi i kuptimit të një teksti në gjuhën burimore me anë të një teksti ekuivalent të gjuhës së synuar. Gjuha angleze tërheq një dallim terminologjik midis përkthimit dhe interpretimit; nën këtë dallim, përkthimi mund të fillojë vetëm pas shfaqjes së shkrimit brenda një komuniteti gjuhësor.
No website :'‑(
Facebook
Twitter
Instagram
Nënshkrimi i emrit tuaj
Regjistro shqiptimin e emrit tuaj.

Sequence Logo is an online tool for creating sequence logos. Paste your multiple sequence alignment and the sequence logo is generated automatically. Use Sequence Logo to easily create vector sequence logo graphs.

Please refer to the Sequence Logo manual for the sequence logo parameters and configuration. Sequence Logo supports multiple color schemes and download formats.

Sequence Logo is sequence logo generator. Sequence logos visualize protein and nucleic acid motifs and patterns identified through multiple sequence alignment.

Te Reo Maps is an online interactive Maori mapping service. All labels in Te Reo Maps are in Maori, making it the first interactive Maori map. Te Reo Maps is the world map, with all countries and territories translated into Maori.

Please refer to the list of countries in Maori for the Maori translations of country names. The list includes all UN members and sovereign territories.