Pronunciation

anglisht

Harlem

Harlem
DrejtshkrimHarlem
Shqiptim[Harlem]
New to Cofactor?

Cofactor is a large, structured listing of people, places, and things. Cofactor Ora allows you to listen to the pronunciations of topic names.

About

Thing
Place
Harlem është një lagje në pjesën veriore të rrethit të New York City të Manhattan. Kufizohet afërsisht nga Bulevardi Frederick Douglass, Avenue Nicholas Avenue dhe Parku Morningside në perëndim; lumi Harlem dhe Rruga 155 në veri; Avenue e Pestë në lindje; dhe Central Park në Veri në jug.
No website :'‑(
Facebook
Twitter
Instagram
Nënshkrimi i emrit tuaj
Regjistro shqiptimin e emrit tuaj.

Sequence Logo is an online tool for creating sequence logos. Paste your multiple sequence alignment and the sequence logo is generated automatically. Use Sequence Logo to easily create vector sequence logo graphs.

Please refer to the Sequence Logo manual for the sequence logo parameters and configuration. Sequence Logo supports multiple color schemes and download formats.

Te Reo Maps is an online interactive Maori mapping service. All labels in Te Reo Maps are in Maori, making it the first interactive Maori map. Te Reo Maps is the world map, with all countries and territories translated into Maori.

Please refer to the list of countries in Maori for the Maori translations of country names. The list includes all UN members and sovereign territories.